Obvestilo o moteni oskrbi z ZP - naselje Breg. >
< Priprava na kurilno sezono = servis vašega plinskega kotla
13.04.2017 10:01 Starost: 3 yrs

Sodelujemo v Evropskem projektu cHAMeleon (English)


Študija UZP tovornega prometa na mediteranskem koridorju (Barcelona-Ljubljana) s pomočjo inovativnega pristopa in novih tehnologij, ki bodo omogočile hitro vpeljavo zemeljskega plina kot alternativnega čistega goriva za tovorni promet na pameten in ekonomičen način.