Proizvodnja toplote  Predstavitev

Sektor SPTE

Predstavitev sektorja PTE

V sektorju PTE zagotavljamo proizvodnjo toplotne in električne energije ter preskrbujemo vse industrijske porabnike na lokaciji zaokroženega gospodarskega kompleksa bivše železarne Jesenice s tehnološko paro in vročo vodo kot tudi javno komunalno podjetje Občine Jesenice z vročo vodo za potrebe daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode porabnikov v mestu Jesenice. Proces proizvodnje toplotne energije se z uporabo sodobnih proizvodnih energetskih tehnologij izvaja v Kotlovnici Jesenice ter Kotlovnici Bela. 
S soproizvodnjo dosegamo večjo izkoriščenost goriv in manjšo obremenitev okolja kot pri ločeni proizvodnji.

Zgodovina

Začetki proizvodnje tehnološke pare segajo v leto 1907, ko je bila zgrajena kotlovnica z dvema parnima kotloma. Že leto kasneje je na Jesenicah začelo obratovati prvo SPTE postrojenje na slovenskem ozemlju moči 790 kWe. Do danes je na Jesenicah obratovalo več kot 40 velikih proizvodnih termoenergetskih enot (večjih od 1 MW). Z daljinskim ogrevanjem objektov smo na lokaciji Jesenice začeli v letu 1972.

  • Leto 1897 - prva parna kotla na Jesenicah
  • Leto 1908 - prva SPTE v Sloveniji
  • Leto 1972 začetek daljinskega ogrevanja

 

 

Dejavnosti

V sektorju PTE se ukvarjamo predvsem s sledečimi dejavnostmi:

  • proizvodnja tehnološke pare
  • proizvodnja vroče vode
  • proizvodnja električne energije
  • distribucija toplotne energije