Zemeljski plin  LNG

LNG-Liquified Natural Gas

UZP - utekočinjen zemeljski plin

Utekočinjeni zemeljski plin (angleško Liquefied Natural Gas – LNG) je zemeljski plin, ki je ohlajen na –161 °C pri tlaku 1 bar in je svojo agregatno obliko iz plinastega spremenil v tekoče stanje. Pri tem se je njegov volumen v primerjavi s prvotno plinasto pojavno obliko zmanjšal za 600-krat. Zaradi tega je mogoč transport zemeljskega plina ne le preko plinovodov, ampak tudi po morju, rekah, cesti in železnici. Utekočinjeni zemeljski plin (LNG) vsebuje do 98 % metana.

Vse dodatne informacije v povezavi z utekočinjenim zemeljskim plinim pa so na voljo na spletni strani podjetja ENOS LNG d.o.o.