Elektro oskrba  Splošno

DEŽURNA ŠTEVILKA za okvare na omrežju 

031 328 454

 

Elektro oskrba

Oddelek elektro oskrbe zagotavlja distribucijo električne energije na zaokroženem gospodarskem območju na Jesenicah. Izvaja naslednje aktivnosti:

  • upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja
  • zagotavljanje dostopa uporabnikom do omrežja
  • zagotavljanje vzdrževanja in razvoja omrežja
  • usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s povezanimi omrežji
  • izvajanje sistemske zaščite distribucijskega omrežja
  • projektiranje VN in NN omrežij in elektroenergetskih instalacij
  • izvajanje NN elektroenergetskih instalacij
  • avtomatizacija industrijskih procesov
  • daljinski nadzor in upravljanje industrijskih procesov