Zemeljski plin  Oskrba  Obvestila odjemalcem

OBVESTILA ODJEMALCEM

DEŽURNA ŠTEVILKA za okvare na omrežjih zemeljskega plina v občini Žirovnica

041 694 916

SPOŠTOVANI ODJEMALEC ZEMELJSKEGA PLINA

S 1. oktobrom 2018 se za vse odjemalce ZP v Sloveniji  uvaja enotni sistem določanja porabe zemeljskega plina s posodobljenimi obremenitvenimi profili in v skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) .

Za vse odjemalce na distribucijskem sistemu v našem upravljanju v občini Žirovnica je bistvena sprememba ta, da bomo števčna stanja sprejemali zadnjih 5 dni v mesecu, pri čemer je važen tudi datum popisa. Če nam boste javili števčno stanje, obvezno navedite tudi datum popisa (ki ni nujno enak datumu sporočila).

Tudi mi bomo popise izvajali na zadnjih 5 dni v mesecu, vendar ne redno vsak mesec.

Števčna stanja (odčitke) bomo sprejemali preko povezave na naši spletni strani: www.enos.si – zemeljski plin – sporočanje odčitkov in izjemoma preko telefona (04/58-102-00).

Pri določanju mesečne porabe zemeljskega plina bomo tako kot doslej upoštevali vsako odčitano in sporočeno števčno stanje.

V primeru, da bomo imeli na razpolago števčno stanje (odčitano ali javljeno), bo le to upoštevano pri obračunu in sicer na način, da bo to stanje upoštevano na dan popisa, za dneve do konca  meseca, pa se bodo določile dodatne količine v skladu z novo predpisano metodologijo. 
V primeru, da števčnega stanja v obračunskem mesecu ne bomo imeli, bo količina za cel mesec (kot vsota dnevnih količin) določena po predpisani metodologiji v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu, sezone in vaše pretekle letne porabe za vsak  dan posebej ter tako tudi obračunana.

Več informacij o metodologiji je na voljo na spletni strani ( http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz/ ) in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema.

Pogodba o dobavi plina

SPOŠTOVANI!   

Pogodbo glede na izbrani paket ugodnosti vam pripravi naša sodelavka Petra Pavlovčič in vam jo pošlje v podpis. Prosimo, če jo lahko pokličete na telefonsko številko  04 581 02 19.

Hvala!

NEPOVRATNA FINANČNA SREDSTVA

Pridobite si nepovratno finančno spodbudo občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti za enostanovanjske  in večstanovanjskih stavbe

Za več informacij kliknite na logotip.