Zemeljski plin  Oskrba  Ceniki in obračunski podatki

CENIK ZEMELJSKEGA PLINACENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZADNJIH 12 MESECEV


Leto Mesec Cena ZP €/Sm3 Cena ZP z Ddv €/Sm3 Cena ZP €/kWh Cena ZP z Ddv €/kWh
2019 03     0.02669 0.03256
2019 02     0.02669 0.03256
2019 01     0.02669 0.03256
2018 9     0.02591 0.03161
2018 8     0.02591 0.03161
2018 7     0.02591 0.03161
2018 6     0.02591 0.03161
2018 5     0.02591 0.03161
2018 4     0.02591 0.03161
2018 3     0.02591 0.03161
2018 2     0.02591 0.03161
2018 12     0.02669 0.03256


KURILNE VREDNOSTI

KURILNE VRENOSTI ZA PRERAČUN V kWh (zadnjih 12 mesecev)


Leto Mesec Kurilna vrednost kWh/Nm3
2019 03 11.34500
2019 02 11.33600
2019 01 11.33200
2018 9 11.33200
2018 8 11.31500
2018 7 11.36000
2018 6 11.38200
2018 5 11.32600
2018 4 11.32200
2018 3 11.32500
2018 2 11.32700
2018 12 11.32800


CENIK OMREŽNINE

OMREŽNINA OD 2018

Sklic: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 85/16)

OMREŽNINA OD 2017

Sklic: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 85/16)

OMREŽNINA OD 2016

Omrežnina je določena na podlagi Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201599&objava=3923).


OMREŽNINA ZA OBDOBJE 2013-2015 (za ogled cenika kliknite na povezavo levo) 

Cenik dodatnih storitev plinifikacija občine Žirovnica

       (vse cene so brez DDV)

      Pri napeljavi, ki določen čas ni obratovala, je potrebno:

  • pregledati napeljavo in se prepričati, da je v neoporečnem stanju
  • opraviti preizkus tesnosti
  • spustiti plin v napeljavo