Zemeljski plin  Oskrba  Ceniki in obračunski podatki

CENIK ZEMELJSKEGA PLINACENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZADNJIH 12 MESECEV


Leto Mesec Cena ZP €/Sm3 Cena ZP z Ddv €/Sm3 Cena ZP €/kWh Cena ZP z Ddv €/kWh
2020 01     0.02669 0.03256
2019 12     0.02669 0.03256
2019 11     0.02669 0.03256
2019 10     0.02669 0.03256
2019 09     0.02669 0.03256
2019 08     0.02669 0.03256
2019 07     0.02669 0.03256
2019 06     0.02669 0.03256
2019 05     0.02669 0.03256
2019 04     0.02669 0.03256
2019 03     0.02669 0.03256
2019 02     0.02669 0.03256


KURILNE VREDNOSTI

KURILNE VRENOSTI ZA PRERAČUN V kWh (zadnjih 12 mesecev)


Leto Mesec Kurilna vrednost kWh/Nm3
2019 12 11.34400
2019 11 11.35100
2019 10 11.35100
2019 09 11.36000
2019 08 11.32200
2019 07 11.37200
2019 06 11.37500
2019 05 11.34300
2019 04 11.34200
2019 03 11.34500
2019 02 11.33600
2019 01 11.33200


CENIK OMREŽNINE

OMREŽNINA OD 2018

Sklic: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 85/16)

OMREŽNINA OD 2017

Sklic: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 85/16)

OMREŽNINA OD 2016

Omrežnina je določena na podlagi Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201599&objava=3923).


OMREŽNINA ZA OBDOBJE 2013-2015 (za ogled cenika kliknite na povezavo levo) 

Cenik dodatnih storitev plinifikacija občine Žirovnica

       (vse cene so brez DDV)

      Pri napeljavi, ki določen čas ni obratovala, je potrebno:

  • pregledati napeljavo in se prepričati, da je v neoporečnem stanju
  • opraviti preizkus tesnosti
  • spustiti plin v napeljavo